“Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!” (Lk 1, 38)

“Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!” (Lk 1,38)

Prethodni članakPresveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja, tvojem Bezgrješnome Srcu posvećujem i predajem cijelo svoje biće: svoje misli, riječi i djela; svoj duh, dušu i tijelo. Raspolaži sa mnom i sa svime što mi pripada, sada i u vječnosti, na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva, za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta. Bezgrješna moja Majko, pomozi mi živjeti dostojno mojega krsnoga posvećenja da neopozivo pripadam svojemu Otkupitelju. Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga! Neka se u meni i po meni uvijek i u svemu ispunja volja Božja! Amen Slatko Srce Marijino, budi moje spasenje!
Sljedeći članakDjevica Marija na današnji dan čitavom čovječanstvu: ‘Bliži se Isusov dolazak, slušajte moj glas’