“Nek se govori među poganima: »Gospodin kraljuje!«” (Ps 96)

“Nek se govori među poganima: »Gospodin kraljuje!«” (Ps 96)

Prethodni članakDjevičin Sine, Stvorče svoje Majke, koja te Djevom zače, Djevom rodi, pjevamo, evo, djeve mučenice, pobjedu slavnu. Krunama dvjema ona se ovjenča: posudu krhku tijela svoga stegom cijelu očuva, svlada nasilnika žednoga krvi. Ne mareć za smrt ni za sviju onih tisuće muka, koje k smrti vode, krv svoju proli, zavrijedi da ravno u nebo uđe. Po zagovoru njenu, Bože blagi, prosti nam kazne grijehom zaslužene. da čistim srcem pjevat bismo mogli vječnu ti pjesmu. Amen.
Sljedeći članakMolitve svetoj Ceciliji, slavnoj mučenici koja pod cijenu života nije zanijekala Krista