Gospina poruka koju je na današnji dan primio svećenik: ‘Samo ovako moći ćete izvršiti veliku zadaću, koju sam vam povjerila’

foto: flickr

Svećenik don Stefano Gobbi koji je primivši upute Djevice Marije osnovao Svećenički Marijanski pokret koji opkuplja stotine tisuća svećenika i laika posvećenih Srcu Marijinu kao pripremu za posljednju bitku i Trijumf Marijina Bezgrešna srca u svijetu, primio je poruku na današnji dan 21. studenog kad Crkva slavi Gospu od zdravlja, odnosno Marijino prikazanje u Hramu. U ovoj poruci Gospa poziva svećnike da uđu u Hram njenog srca kako bi mogli ispuniti zadatke koje im je povjerila. Ovo vrijedi za svakoga od nas jer svi smo pozvani izvršiti svoje uloge po srcu Marijinu, a za trijumf tog srca u čovječanstvu.

Majka nam govori:

“Predragi sinovi, promatrajte svoju nebesku Majku u trenutku kada su je doveli u Hram, da se prikaže za potpuno služenje Gospodinu.

Iako su me već od moga začeća pripremali za uzvišenu zadaću koja mi je bila povjerena, ipak je i meni bio potreban jedan period šutnje i najintenzivnije molitve.

U Hramu se je moja duša otvarala svjetlu Duha koji me je vodio prema ljubavi i razumijevanju njegove riječi. Tako su mi u nutrini bila priopćena najtajanstvenija otajstva, dok mi je s druge strane postajao sve jasniji pravi smisao božanskog Pisma.

U Hramu sam prikazivala svoje tijelo kao neprestanu žrtvu paljenicu u službi Božjoj. To sam činila u molitvi i s radošću, da bih tako savršeno ispunila skromne zadatke što su mi bili povjereni.

U Hramu se moje Srce otvaralo u činu čiste i neprekidne ljubavi prema Gospodinu, dok me je odvajanje od svijeta i od stvorova pripremalo svaki dan sve više da kažem svoj potpuni ‘Da’ njegovoj božanskoj volji.

Svećenici koje Ja posebno ljubim, stupite danas i vi u hram moga Bezgrješnog Srca.

Sada, kada je došlo moje vrijeme, i vama je potrebno jedno razdoblje intenzivnije sabranosti i žarke molitve, da bih vas pripremila za ispunjenje vaše važne zadaće.

U hramu mog Srca vaše će se duše ispuniti božanskom mudrošću što ću vam je sada još više dati da biste mogli, u ove dane tame, sve više sjati i razlijevati svjetlost. Tako ćete pomoći tolikoj mojoj jadnoj djeci, koja su zastranila, da se vrate u naručje svoje Majke.

U hramu mog Srca vaše će se tijelo pročistiti kroz vatru bezbrojnih kušnji, da bi se tako moglo u svemu suobličiti tijelu moga Sina i vašega brata Isusa.

Isus želi u vama ponovno oživjeti da bi danas ostvario veliki plan svoje milosrdne ljubavi, i da bi pripremio dolazak svog slavnog Kraljevstva.

Zato nastoji vaše smrtno tijelo učiniti sličnim svojem proslavljenom Tijelu, da biste tako mogli u njemu biti sve više dionici njegove slave, i da bi On s vama mogao podijeliti vaše patnje radi vaše ljudske slabosti.

Tako Isus preko vas nastavlja djelovati, raditi, ljubiti, trpjeti i žrtvovati se za spasenje sviju.

Ja ću u hramu svoga Bezgrješnog Srca očistiti također vaše srce, da bih vas odgojila za čist, neprestani čin ljubavi prema Gospodinu. Vodim vas putem savršene ljubavi da biste i vi mogli nasljedovati svoju Majku u izgovaranju njenog ‘Da’ Božjoj volji.

Zato morate ući u hram moga Srca. Vi trebate šutnju i molitvu, odvajanje i odricanje. Tako će vam se otkriti Božji plan s vama, i biti ćete slobodni i spremni da ga do kraja ispunite.

Samo tako moći ćete izvršiti veliku zadaću, koju sam vam povjerila.

Hrabro, moja malena dječice! Sada je došlo moje vrijeme. Zato vas danas sve želim prikazati Presvetom Trojstvu u hramu svoga Srca, kao čin najveće zadovoljštine i majčinskog zagovora.”

Prethodni članakNajveće svetište Gospe od Zdravlja na svijetu prati čudesno ozdravljenje gluhonijeme djevojčice i ova misteriozna slika
Sljedeći članakTri čudesna ozdravljenja: od amebe koja jede mozak, multiple skleroze i misteriozne bolesti dječaka! Isus je živ, vjeruj mu i primit ćeš