Marie Julie Jahenny jedinstvena stigmata u povijesti crkve, primila je proroštvo o tri dana tame i što nam je činiti

Marie Julie Jahenny, mističarka i stigmaata iz La Fraudaisa i možda najveća mistikinja u povijesti Crkve, rođena je 12. veljače 1850., u malome mjestu Blain u Bretanji (na zapadu Francuske).

Bila je najstarija od petoro djece, odgojili su je jednostavni, dobri roditelji u onoj živoj vjeri po kojoj su Bretanjci bili poznati. Gospodin ju je obdario mnogim milostima u vrijeme njezine prve Pričesti, milostima na koje je odgovarala sa sve većom pobožnošću. Ušla je u Franjevački treći red u svojim ranim dvadesetima da bi se tako mogla posvetiti Bogu odbačenom u svijetu.

Godine 1873. primila je od Neba najosobitiji mistični dar, stigme. Od 23. godine do svoje smrti, oko 60 godina kasnije, nosila je na svom tijelu rane našega Gospodina vidljivije nego bilo koji drugi stigmata u povijesti Crkve.

Uz pet rana svetih ruku, nogu i boka, Marie Julie Jahenny trpjela je rane izazvane od trnove krune i Križa na Gospodinovoj glavi i ramenima, rane od Njegova bičevanja, rane izazvane užetima kojima je bio vezan, kao i druge rane mistične naravi.

Stoga je Marie Julie živjela svoj život suotkupiteljske patnje (kao žrtvena duša) u maloj nastambi u zaselku La Fraudais, blizu Blaina. Time je ona ispunila Gospodinovu želju da dade zadovoljštinu za grijehe Francuske i svijeta. Bila je obdarena čestim viđenjima Isusa i Marije, kao i mnogim proročkim prosvjetljenjima.

Istina nebeskih opomena kojima je ona bila nebeski glasnik opravdana je njezinom svojstvenom jednostavnošću i poštenjem, njezinom primjerenom poslušnošću svome duhovnome voditelju i biskupu, i naravno, ispunjenjem svega što je prorekla za svoga dugoga života.

Nepogrešivom točnošću prorekla je dva svjetska rata, izbor pape sv. Pija X., različite progone Crkve, kaznu i sudbinu otpale Francuske.

No, dosta toga se još treba ispuniti. Njezina upozorenja za posljednja vremena trebaju čitati svi koji ,,imaju uši“.

Marie-Julie je bila čudo za mnoge znanstvenike koji su je neprestano ispitivali, poruga nevjernika i oholih, divljenje svoga cjeloživotnoga prijatelja, mons. Fouriera, biskupa Nantesa, te odanih krugova onih koji su posvetili svoj život širenju njezinih poruka nezahvalnome i nemarnome svijetu. Otišla je u svoju nebesku nagradu 4. ožujka 1941.

Više posljednjih godina svoga života, kao slijepa, gluha, nijema i uzeta, živjela je čudesno samo od Presvetoga Sakramenta.

Upozorenje za vrijeme mraka

Jedno od proroštva koje se treba obistiniti je i vrijeme mraka u trenutku pročišćenja Crkve. Gospodin Marie Julie govori ovo:

“Kad u hladnoj noći zagrmi grom nad Zemljom, brijegovi će zadrhtati, zatvorite vrata i prozore, ne gledajte van, jer će vaše oči ugledati najstrašnije od svih događaja, a kojima vaša znatiželja neće moći odoljeti. Sveti je bijes Božji. On će pročistiti Zemlju za vas, malo stado koje je ostalo vjerno. Skupite se na molitvu pred raspelom i zazovite zaštitnike vaših duša. Ono što čete vidjeti i čuti, bit će prijevara pakla, koja vam neće moći škoditi. Zapalite blagoslovljene svijeće, molite krunicu, najoštriji mač naše Majke. Sljedeće će noći strahote prestati. Nakon duge pomrčine, Sunce će ponovo zasjati sa svojim svijetlom i sa svojom toplinom.”

Molitva za spas tisuće grešnika

Naš Gospodin je Marie Julie 3. rujna 1925. dao vrlo jednostavan način kako spasiti tisuće grešnika svaki put kada primimo svetu pričest. Odmah nakon što se pričestimo, trebamo se odmoriti i pet minuta meditirati o Njemu i Njegovom Presvetom Srcu, izgovarajući malu molitvu koju je uputio, a zatim u petoj minuti zamoliti za milost tisuća grešnika.

‘Reci im da odmaraju pet minuta na Mom Srcu koje kuca od ljubavi. Misli samo na Mene ovom jednostavnom riječi: “Hvala ti, Ljubljeni moj, Ti živiš u meni i ja živim u Tebi .” Vidjet ćeš slast koju ćeš okusiti i kako ćeš Mi dati utjehu. Traži od Mene, u petoj minuti obraćenje tisuću grešnika. Bit će to velika radost Mom Božanskom Ocu, za Nebo. Bit ću tu, u tebi, kao beskrajna dobrota, sjaj svih ljepota. Samo pet minuta razmišljajući o Meni i pitajući Me u petoj minuti za spas duša. Moje božansko Srce je preplavljeno radošću zbog ove molbe i ja ću je udovoljiti.”

Prethodni članakPoznati isusovac: Govorite o euharistijskim čudima! To su čuda krvi i mesa koja ni NASA ne može reproducirati
Sljedeći članak“Tko zatvori uho svoje pred vikom siromaha, i sam će vikati, ali ga neće nitko uslišati.” (Iz 21, 13)