Zvijer s deset rogova iz Otkrivenja je slomljena! Moćna poruka Gospe otkriva ono što se krije iza nje

foto: flickr

“I vidjeh: iz mora Zvijer izlazi sa deset rogova i sedam glava; na rogovima joj deset kruna, na glavama bogohulna imena.” – piše apostol Ivan u Otkrivenju 13,1.

U posljednje vrijeme mnogi ljudi proučavaju Otkrivenje ne bi li protumačili ono što se to svijetu događa, onaj čudni miris zraka koji nas upozorava da nešto opako ne štima i da ovaj svijet u ovakvom stanju ide prema svome kraju. Brojni su oni ljudi koji vjeruju da živimo posljednja vremena i to ne zbog nekog velikog znanja nego zato što duboko u sebi osjećaju prisutnost na ovom svijetu koja ne samo da nije Božja, nego je apsolutno protuBožja.

Blažena Djevica Marija preko poruka koje je ostavila don Gobbiju utemeljitelju Svećeničkog Marijanskog pokreta priznatog od Katoličke Crkve rastumačila je brojna poglavlja u Otkrivenju a posebno je važno poglavlje u kojem raskrinkava – Zvijer s deset rogova.

Ta poruka veliki je dar svima nama jer tko ovo sazna, ne može više reći da ne zna pravi put do Istine u Isusu Kristu.

U ovoj poruci Zvijer je potpuno raskrinkana na blagoslov svima onima koji ovo pročitaju. Zbog toga, pažljivo čitajte i primajte u srce jer ovo je znanje samog neba darovano čovjeku da bude spreman na bitku koja se upravo odvija svuda oko nas:

Poruka je dana 1989. na blagdan Bezgrešnog Srca Marijina i ide ovako:

‘Već sam si stvorila četu od onih svojih sinova koji su prihvatili moj poziv i poslušali moj glas.

Došao je čas kada i Crkva i cijelo čovječanstvo moraju častiti moje Bezgrješno Srce.

Jer u ovim vremenima otpada, čišćenja i velikih nevolja, moje je Bezgrješno Srce jedino utočište i put koji vas vodi Bogu spasenja i mira.

Povrh svega moje Bezgrješno Srce postaje danas znakom moje sigurne pobjede u velikoj bici koja se danas bije između sljedbenika velikog Crvenog zmaja i sljedbenika Žene zaodjenute suncem.

U ovoj strašnoj borbi, iz mora se diže, u pomoć Zmaju, jedna zvijer slična panteri.

Ako je Crveni zmaj marksistički ateizam, onda je crna zvijer Masonerija.

Dok se Zmaj pokazuje u snazi svoje moći, crna zvijer naprotiv djeluje u sjeni i skriva se u tajnosti kako bi kriomice našla put u svaki dio svijeta.

Ima medvjeđe šape i lavlja usta, jer posvuda lukavo djeluje pomoću sredstava javnog priopćavanja, odnosno, propagande.

Sedam je glava znak različitih masonskih loža koje u cijelom svijetu djeluju podmuklo i opasno.

Ova crna zvijer ima deset rogova i na rogovima deset kruna, koje su znak vlasti i kraljevskog dostojanstva.

Masonerija vlada i upravlja cijelim svijetom pomoću deset rogova.

Rog je u biblijskom svijetu uvijek bio znak širenja i pojačavanja, način da se bolje čuje vlastiti glas, sredstvo komunikacije.

Stoga je i Bog objavio svom narodu svoju volju pomoću deset rogova kojima im je obznanio svoj Zakon: deset zapovijedi.

Onaj tko ih prihvaća i poštuje u svom životu hodi cestom božanske volje, cestom mira i radosti.

Tko vrši volju Oca, prihvaća Riječ njegova Sina i uzima udjela u njegovom Otkupljenju. Milošću Isus daruje dušama onaj isti božanski život koji nam je zaslužio svojom Žrtvom na Kalvariji.

Milost Otkupljenja prenosi se pomoću sedam sakramenata. S milošću se u dušu ucjepljuju klice nadnaravnog života, a te su kreposti.

Među njima su najvažnije tri bogoslovne i četiri stožerne kreposti: vjera, ufanje, ljubav; razboritost, postojanost, pravednost i umjerenost.

Izložene božanskom suncu sedmerih Darova Duha Svetoga, ove vrline klijaju, rastu i sve se više razvijaju, i tako vode duše na svijetli put ljubavi i svetosti.

Zadaća je crne zvijeri, tj. masonerije, da se podmuklo, ali uporno bori kako bi onemogućila dušama da prijeđu ovaj put, kojeg su pokazali Otac i Sin, te rasvijetlili darovi Duha Svetoga.

Zapravo, dok Crveni zmaj djeluje tako da nastoji navesti čovječanstvo da se odrekne Boga i da ga zaniječe, te na taj način proširuje zabludu ateizma, svrha je masonerije ne da zaniječe, nego da huli na Boga.

Zvijer otvara svoja usta da bi izustila psovke na Boga, da bi hulila njegovo ime i njegovo prebivalište, i sve one koji obitavaju na nebu.

Najveća psovka je poricanje bogoštovlja Bogu i davanje tog istog stvorenjima i samom Sotoni.

Eto zbog čega se danas, iza izopačenog djelovanja masonerije, posvuda šire crne mise i kult Sotone.

Osim toga, masonerija se služi svim sredstvima da bi spriječila duše da se spase i tako učinila uzaludnim Kristov čin Otkupljenja.

Dok je Gospodin objavio svoj Zakon preko deset zapovijedi, masonerija, pomoću snage svojih deset rogova, posvuda širi svoj zakon koji je potpuno suprotan onom Božjem.

Gospodinovoj zapovijedi: ‘Nemaj drugih bogova uz mene’, ona suprotstavlja druge, lažne idole pred kojima se mnogi danas duboko klanjaju.

Zapovijedi: ‘Ne spomeni uzalud imena Gospodnjeg’, ona se suprotstavlja huljenjem Boga i njegova Krista, i ide do te mjere da njegovo Ime svodi na nečasni prodajni žig, te proizvodi bogohulne filmove o njegovu životu i njegovoj božanskoj Osobi.

Zapovijedi: ‘Spomeni se da svetkuješ Dan Gospodnji’, ona se suprotstavlja tako da pretvara nedjelju u vikend, dan sporta, igara, zabave.

Zapovijedi: ‘Poštuj oca i majku’, ona suprotstavlja novi model obitelji, koji se bazira na zajedničkom življenju, pa čak i među homoseksualcima.

Zapovijedi: ‘Ne ubij’, ona se suprotstavlja tako što je uspjela ozakoniti abortus svuda u svijetu, te je iznudila da se prihvati eutanazija i da potpuno nestane dužno poštovanje vrijednosti ljudskog života.

Zapovijedi: ‘Ne sagriješi bludno’, ona se suprotstavlja opravdavanjem, veličanjem i propagiranjem svih oblika bluda i ide sve dotle da opravdava i čine suprotne ljudskoj prirodi.

Zapovijedi: ‘Ne ukradi’, ona se suprotstavlja tako da potiče krađe, nasilja, zapljene imovine i otimačine.

Zapovijedi: ‘Ne reci lažna svjedočanstva’, ona se protivi u smislu sve jačeg propagiranja zakona prijevare, laži i dvoličnosti.

Zapovijedi: ‘Ne poželi tuđe stvari ni tuđeg ženidbenog druga’, ona se protivi tako da iz dubine kvari svijest, razum i srce čovjeka.

Na taj su način duše gurnute na izopačeni i zao put neposluha Gospodnjem Zakonu, te su utonule u grijeh, postale nesposobne primiti dar milosti i Božjeg života.

Umjesto sedam teoloških i stožernih kreposti, koje su plod življenja u milosti Božjoj, masonerija ima i poštuje sedam kardinalnih poroka, koji su plod stalnog življenja u stanju grijeha.

Vjeri se ona suprotstavlja ohološću; nadi pohotom; milosrđu škrtošću; razboritosti srdžbom; jakosti lijenošću; pravdi zavišću; umjerenosti proždrljivošću.

Onaj koji postane žrtvom sedam glavnih grijeha oduzima Bogu ono čašćenje koje dolikuje samo njemu i daje ga lažnim božanstvima koja su personifikacija svih ovih poroka.

I u tome se sastoji najveće i najstrašnije huljenje.

Eto zašto je na svakoj glavi zvijeri napisano jedno bogohulno ime.

Svaka masonska loža ima zadaću da se pokloni i štuje jedno različito božanstvo.

Prva glava nosi bogohulno ime oholosti, koja se suprotstavlja vrlini vjere, i daje štovanje bogu ljudskog razuma i oholosti, tehnike i napretka.

Druga glava ima bogohulno ime bludnosti, koja se suprotstavlja kreposti nade, i daje štovanje bogu seksualnosti i bluda.

Treća glava nosi bogohulno ime škrtosti, koja se suprotstavlja kreposti milosrđa, i posvuda širi štovanje boga novca.

Četvrta glava nosi bogohulno ime srđbe, koja se suprotstavlja kreposti razboritosti, i daje kult bogu nesloge i razdora.

Peta glava nosi bogohulno ime lijenosti, koja se suprotstavlja kreposti jakosti i širi kult idola straha, javnog mnijenja i iskorištavanja.

Šesta glava nosi bogohulno ime zavisti, koja se suprotstavlja kreposti pravednosti, i daje kult božanstvu nasilja i rata.

Sedma glava nosi bogohulno ime proždrljivosti, koja se suprotstavlja vrlini umjerenosti, i daje kult toliko uzvisivanom božanstvu hedonizma, materijalizma i užitka.

Zadaća je masonskih loža da danas lukavo djeluju, kako bi dovele čovječanstvo do preziranja svetog Božjeg Zakona, do djelovanja u očitoj suprotnosti s deset Zapovijedi, do davanja lažnim bogovima onog kulta koji priliči jedino Bogu, a ta su božanstva, kojima se sve veći broj ljudi danas klanja i veliča ih: razum, tijelo, novac, nesloga, vlast, nasilje i užitak.

Na taj se način duše strmoglavljuju u mračno ropstvo zla, poroka i grijeha, a u trenutku smrti i Božjeg suda, u baruštinu vječne vatre koja se zove pakao.

Sada razumijete kako, u ovo doba borbe protiv strašnih i podmuklih napada crne zvijeri, tj. masonerije, moje Bezgrješno Srce postaje vaše utočište i siguran put do Boga.

U mom se Bezgrješnom Srcu zacrtava taktika koju koristi vaša nebeska Majka kako bi odbila crnu zvijer i svladala podmukle spletke kojima se služi.

Zato poučavam svu svoju djecu da poštuju deset zapovijedi Božjih; da doslovce žive Evanđelje; da često pristupaju sakramentima, naročito ispovijedi i euharistijskoj pričesti kao neophodnoj pomoći da bi ostali u milosti Božjoj; da u život snažno sprovode kreposti, kako bi uvijek mogli hoditi cestom dobra, ljubavi, čistoće i svetosti.

I tako se služim vama, moja mala djeco, koja ste se meni posvetila, kako bih razobličila sve ove podmukle zamke što ih postavlja crna zvijer i učinila bezopasnim snažni napad masonerije protiv Krista i njegove Crkve.

I na kraju će se, naročito nakon njenog najvećeg poraza, u svom punom sjaju u svijetu pojaviti trijumf mog Bezgrješnog Srca.”

Prethodni članakČudesna priča o Dariju, teško bolesnom dječaku koji je ozdravio po povratku iz Međugorja
Sljedeći članak“Ali kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na zemlji?” (Lk 18,8)