Svećenik upozorava na ulogu anđela: Veliki je zločin ne govoriti djeci o anđelima, lišavate ih blagoslova

foto: wikimedia

Sada ćemo govoriti o onome što je za nas najzanimljivije i najvažnije od svih činjenica koje se tiču ​​anđela, naime o njihovoj ulozi naših najdražih, najintimnijih, najljubaznijih čuvara. Svaki bi kršćanin trebao težiti potpunom razumijevanju ove doktrine i trebao bi živo shvatiti prisutnost ovog anđela uz sebe.

Kada naš anđeo počinje preuzimati brigu o nama?

Veliki sveti Toma nam govori da u trenutku kad se dijete rodi, Bog poziva jednog od svojih slavnih duhova i daje novorođenče na posebnu brigu. Ne događa se kada je duša stvorena i ujedinjena s našim tijelima – što se događa prije našeg rođenja, jer tada je dijete još uvijek jedno sa svojom majkom i zaštićeno majčinim anđelom – već kada se rodimo na svijetu, naš anđeo počinje svoju brigu o nama, čak i prije krštenja.

Svaki čovjek, bio on poganin, heretik ili katolik, ima svog anđela čuvara. Iako bi jedan anđeo bio dovoljno moćan da se savršeno brine za tisuću duša, ipak je Bog u svojoj beskrajnoj dobroti svakome od nas dao posebnog anđela, anđela koji je sav naš, čija će velika dužnost od sada bdjeti nad nama danju i noću, spavajući ili budni, sami ili u društvu, u svojim domovima, na ulici, radeći ili odmarajući se, posvuda, u svakom trenutku našeg života, u radostima i nevoljama. On nas nikada ne napušta ni u jednom trenutku; on vidi svaki naš pokret; on je uvijek uz nas.

Svatko ima posebnog anđela

Čini se na prvi pogled nevjerojatnim da Bog svakome od nas jadnih smrtnika daje slavnog princa neba da nas vodi i čuva sve dane našega života, koji je s nama noću i danju, koji posvećuje sve svoje vrijeme, svu svoju brigu, sve njegovu neprekidnu budnost da osigura našu sreću.

Ali zapravo, to je samo jedan od mnogih neizmjernih dokaza ljubavi koje nam je dao naš dragi Gospodin.

Kakve nam osobne usluge Bog već nije učinio. Nije li nas stvorio svojim rukama, načinivši nas na svoju sliku i priliku? Nije li nas uzdigao do najveće moguće sudbine koju nam je mogao dati, naime, da budemo s Njim kao Njegova draga djeca zauvijek na Nebu, sjedeći na prijestoljima u Njegovoj prisutnosti, uživajući u beskrajnim radostima, najsavršenijoj sreći za svu vječnost? Nije li On naš Otac?

Nije li On patio i umro za svakoga od nas? Ne dolazi li On u naše duše, sjedinjujući se s nama najintimnije, bezbroj puta u svetoj pričesti? Ne bdije li On svakog trenutka nad nama da nam bez Njegove dozvole nijedna vlas ne padne s glave?

Istina, doista, prekrasan je dokaz Njegove ljubavi što nam daje posebnog anđela samo za nas, da nam bude prijatelj i zaštitnik, ali to je samo u skladu s onim što je već učinio za nas i to je da nas pripremi za što On još želi učiniti za nas.

Ali ono što je stvarno nevjerojatno je da mi ne cijenimo, ne razumijemo kako bismo trebali ovu božansku naklonost; da ne cijenimo i ne volimo i ne tražimo da bolje upoznamo ovog veličanstvenog anđela koji je tako dobar prema nama. Naše zanemarivanje našeg dragog anđela je užasno.

Što naš anđeo čini za nas?

Već smo objasnili veliku svetost, snagu i ljubav anđela, koliko su moćni njihovi intelekti, koliko su moćne njihove volje i koliko je neodoljiva njihova snaga.

Sada, kada anđeo preuzme brigu o duši, on posvećuje svu svoju veličanstvenu inteligenciju i znanje, svu svoju moć i budnost da zaštiti, obrani i pomogne na svaki mogući način osobi koju mu je Bog dao u skrbništvo. On to čini, prvo, zato što mu je Bog dao zapovijed da to učini, a anđeli najozbiljnije žele učiniti ono što Bog želi; drugo, zato što gaji ogromnu, osobnu privrženu ljubav prema nama.

On čezne s nama podijeliti svoju radost, svoju sreću, svoju ljubav, svoju svetost, i to s takvom velikodušnošću i ozbiljnošću želje koju mi ​​sebični smrtnici nikako ne možemo razumjeti. On se svakog trenutka, danju i noću, trudi da budemo bolji, svetiji i sretniji.
Nezadovoljan vlastitim naporima za nas, moli se za nas neprestano i s nevjerojatnim žarom Bogu. Što ne bismo dali da imamo pouzdanje u molitve velikog sveca poput svetog Dominika, svetog Franje ili svetog Ignacija, ali imamo one anđela, koji gori Božjom ljubavlju i pun je snažne ljubavi prema nama, zauzimajući se neprestano za nas pred prijestoljem Svevišnjega. Bog mu ne može odbiti ništa što traži za svog klijenta, jer mu je Bog dao skrb nad nama i naredio mu da vodi brigu o nama.
I ovaj veliki anđeo nam neprestano šapuće na uho savjete pune ljubavi i mudrosti. Naš se anđeo možda neće miješati u našu slobodnu volju, ali može djelovati i djeluje na naša sjećanja, živo se prisjećajući nečega što bismo trebali učiniti ili nas upozorava na nešto što ne bismo trebali učiniti. On blagotvorno djeluje na našu maštu i na naš razum, uvjerava nas, potiče nas da ispravimo svoje slabosti, da se borimo protiv svojih zlih sklonosti, nadahnjuje nas novim idealima i potiče nas na novi i veći trud. Ako pogriješimo, on je ljut.
On je uvijek na oprezu da nas obrani od žestokih napada demona, koji su naši nemilosrdni neprijatelji i koji koriste svu svoju zlobu da nas unište, da nas iskušavaju, da nas natjeraju na grijeh i koji protiv nas izazivaju svakojake nevolje. .
Naši nas anđeli, štoviše, spašavaju od mnogih drugih opasnosti i zala, kojih smo potpuno nesvjesni. Samo ćemo u nebu upoznati naklonosti i dobrobiti koje nam naš anđeo daje svaki dan, žalosti od kojih nas spašava, opasnosti od kojih nas otima. Drugačije i ne može biti jer on nam posvećuje svu svoju anđeosku budnost, svu svoju svijetlu inteligenciju. Njegovi napori u našu korist su neprestani.

Brak

Anđeli nam posebno pomažu u važnim događajima u našem životu. Velika većina muškaraca i žena pozvana je u brak. Ne postoji ništa životno važnije za njih od sretnog braka; ništa ne uništava njihove živote kao nesretan brak. Sada dragi anđeli najviše žele da njihovi klijenti dobiju ovu veliku milost od oca ili majke, ili čak i od njih samih.

Kakvi sretni brakovi ne bi bili kad bi samo mladići i djevojke usrdno molili svoje anđele da im pribave ovaj blagoslov. Stoga oni koji žele sretan brak trebaju se usrdno moliti svom anđelu za ovu milost. Nitko bolji od njega ne može im osigurati ovaj blagoslov.

Čitamo kako je sveti Rafael Tobiji pribavio lijepu, kreposnu i bogatu zaručnicu. Naš anđeo može učiniti isto za nas.

Bolest i patnja

Još jedna vrlo važna činjenica u našim životima je patnja. Svi moraju trpjeti, ali patnju je lako podnijeti ako samo znamo trpjeti, i ako imamo pametnu medicinsku sestru i sposobnog liječnika koji će nam pomoći kad smo bolesni i ako imamo dobrog prijatelja koji nam može pomoći i utješiti nas u našim nevoljama.

Opet, naši anđeli su svemoćni da nam pomognu u bolesti i patnji. Kasnije ćemo vidjeti kako su anđeli pomogli mučenicima da čak i s radošću podnose svoje okrutne muke. Mnogo više nam naši kutovi mogu pomoći da podnesemo svoje male patnje.

Koliko je patnika u vlastitim domovima, a još više u bolnicama, osuđeno provesti dane i tjedne na krevetima boli i provesti duge beskrajne noći budnosti i agonije.

Kakvu bi pomoć i utjehu mogli imati kad bi samo poznavali i voljeli svoje drage anđele i stalno ih zazivali u pomoć, kao što smo vidjeli u slučaju svete Gemme Galgani ili padre Pija.

Zaista je zločin zanemariti poučavanje dječaka i djevojčica svemu o anđelima, jer su na taj način tijekom cijelog života lišeni najvećih blagoslova.

Škola i ispiti

Ispiti imaju mnogo toga za reći o budućoj sreći i dobrobiti dječaka i djevojčica. Nijedan profesor, koliko god bio pametan, ne može prenijeti znanje kao naši anđeli, samo da ih pitamo.

Učenici koji su odani svojim anđelima učiti će s daleko većom lakoćom i polagat će daleko briljantnije ispite od drugih. Njihovi anđeli dat će im ljubav i strast prema učenju što je najbolja garancija za stjecanje znanja.

Poslovna pitanja

Često se moramo upuštati u važne poslovne dogovore koji nam mogu donijeti veliku dobit ili gubitak. Postoje sumnje i poteškoće koje ne možemo riješiti. Još jednom naš najbolji savjetnik je naš veliki anđeo. Obratimo mu se za pomoć i savjet.

Ovaj je članak preuzet iz poglavlja knjige fra. Paula O’Sullivan, “Sve o Anđelima”.

Prethodni članakALARM U EUROPI, ITALIJU PREUZIMA ‘MAJKA KATOLIKINJA’: “Da obitelji, ne LGBT lobiju, da seksualnom identitetu, ne rodnoj ideologiji’
Sljedeći članak“Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.” (Mt 11, 28)