U pozadini crkvenih skandala i mraka djeluje veličanstvena sila o kojoj ne znate ništa! Pogledajte kako se znakovi ostvaruju

foto: public domain pictures

Jedan od znakova vremena a koji je u posljednje vrijeme postao jako očit je i – nutarnja podjela u redovima Svete Crkve. Ovdje donosimo neke od poruka koje to najavljuju desetljećima prije, a sve kako ne bi bili sablažnjeni kad se stvari još više zakuhaju. Kad nas uhvati tjeskoba oko događaja koji slijede uvijek je dobro prisjetiti se sna svetog don Bosca, a koji je također vidio tu strašnu oluju u kojoj će se naći Kristova Crkva ali i dvije luke u koje uvijek trebamo gledati što god da se dogodi. To je sveta Euharistija (napast će je, pokušati ukinuti ali mi uvijek do kraja svijeta moramo biti u njenoj blizini što će nam Gospodin omogućiti) i druga je Blažena Djevica Marija koja će trijumfirati u posljednjim vremenima.

Naime, mogli ste primijetiti da posljednjih nekoliko godina posebno do nas dolaze različita mišljenja o raznim stvarima a sve iz crkvenih redova. Posebno je to postalo vidljivo iz sinodalnog puta u Njemačkoj, a gdje se predlažu revolucionarne promjene u pogledu na učenje Isusa Krista i svete Crkve, a koje podosta sablažnjavaju vjernike. I ne samo Njemačka, sve to kuha u svim crkvama svijeta a tamo je samo kulminiralo. O čemu se radi?

Pročitajte  samo neka proroštva na tu temu, stvarno ih je puno:

U Garabandalu, 1961.-1965., sveti Mihael Arkanđel dao je Conchiti, jednoj od vidjelica, poruku naše Blažene Majke 18. listopada 1961.: “Prije se čaša punila, sada prelijeva. Mnogi kardinali, mnogi biskupi i mnogi svećenici su na putu propasti i vode mnoge duše sa sobom. Euharistiji se pridaje sve manje važnosti. Trebao bi svojim trudom odvratiti Božji gnjev od sebe…”

U Garabandalu 18. lipnja 1965. ukazao se sveti Arkanđeo Mihael i prenio Gospinu poruku: „Budući da se poruka od 18. listopada nije ispunila i svijet za nju ne zna, kažem vam da ovo je zadnje. Rekao sam prije nego što se čaša napunila. Sada se prelijeva. Mnogi svećenici, biskupi, kardinali su na putu propasti i vode mnoge duše sa sobom. Svakim danom Euharistiji pridajemo sve manje značaja. Trebamo upotrijebiti sve svoje napore da izbjegnemo Božji gnjev. Ako iskreno zamoliš za oprost, On će ti oprostiti. Vaša Majka, posredstvom svetog Mihaela, anđela, moli vas da popravite svoje putove. Sada primate posljednja upozorenja. Mislite na Isusovu muku.”

Papa Pavao VI cijelo je vrijeme pokazivao vrlo posebno zanimanje za ova ukazanja. Na audijenciji s ocem Joseom Escaldom, potonji je spomenuo da postoji mnogo protivnika ukazanja čak i među njegovim vlastitim ljudima. Njegova se Svetost odmah pridružila:

“Nije važno; recite toj gospodi da je Papa taj koji je rekao da je najvažnije što žurnije objaviti ove poruke svijetu.”

Akita, Japan odobrena ukazanja

U Akiti 13. listopada 1973. u vezi s otpadništvom rečeno nam je: “Svaki dan molite krunicu. Uz molitvu krunice molite za biskupe i svećenike. Djelo đavla će se uvući čak i u Crkvu. Vidjet ćemo kardinale kako se suprotstavljaju kardinalima… i kako se biskupi sukobljavaju drugim biskupima. Svećenici koji me štuju bit će prezreni i osuđeni od strane svoje subraće; crkve i oltari će biti opljačkani; Crkva će biti puna onih koji prihvaćaju kompromise i zloduh će navesti mnoge svećenike i redovnike da napuste službu Gospodinu … Ja sam još uvijek u stanju pomoći vam spasiti od nesreća koje se približavaju. Onima koji mi ukažu potpuno povjerenje bit će pružena potrebna pomoć.”

Majka Elena Patriarca Leonardi

Sveti Padre Pio je 4. veljače 1947. rekao majci Eleni Patriarci Leonardi da će joj Djevica povjeriti veliko poslanje. Majka Elena Leonardi rođena je 4. studenog 1910. i udala se s 20 godina. Suprug joj je umro 1934., ali je imala sina i unuka. 22. travnja 1968. pregazio ju je automobil. Nakon toga njezin je život potpuno posvećen ostvarenju Djela koje je izrekao sveti Padre Pio u ispovijedi 4. veljače 1947. u San Giovanni Rotondu. Od 21. ožujka 1953. do 9. listopada 1983. primila je mnogo poruka.

Čini se da je Majka Elena Patriarca Leonardi zapravo dobila treći dio Fatimske tajne od naše Blažene Majke, iako joj Gospa nije rekla da je to treći dio Tajne. Poruke koje su dane Majci Eleni imaju i Otpadništvo i Veliku kaznu za čovječanstvo s određenim detaljima.

Dana 26. ožujka 1978. Naša je Blažena Majka rekla majci Eleni Leonardi: “Doći će vrijeme velike kušnje i za Crkvu: kardinali će se suprotstaviti kardinalima, biskupi protiv biskupa. Sotona trijumfalno maršira usred njihovih redova zbog njihove oholosti i nedostatka milosrđa! Moja kćeri, posvuda će biti smrti zbog pogrešaka koje su počinili tvrdoglavi Sotonini sljedbenici! Svijest o strašnoj stvarnosti je hitna. Svi moraju moliti, činiti pokoru uz svetu krunicu, svete mise i ispovijedi. Nema svetogrdnih pričesti!”

12. veljače 1979. Gospa kao Majka svih naroda rekla je Majci Eleni: “Kćeri moja, vrijeme je isteklo; ovo je Apokaliptični čas; ako se ne vrate u moje Srce, poznavat će samo pustoš. Kardinali i biskupi će se suočiti s Papom koji će biti optuživan i maltretiran jer se Svetom Ocu spremaju dani patnje. Govori s njim i reci mu da bude razborit i jak; Ja ga štitim i bdijem.”

Don Gobbi i čudesni Marijanski svećenički pokret

No, jedan od razloga zašto unatoč tome kaosu koji se počeo otpetljavati, a tek mu slijedi vrhunac trebamo do kraja ostati u svetoj nam crkvi je ono – što slijedi iza a što je svojevremeno prorekao i Benedikt XVI.

Naime, crkva prolazi fazu pročišćenja i Isus kroz Djevicu Mariju ima plan u koji se moramo pouzdati, (to je ona euharistija i Gospa iz sna don Bosca). Djevica Marija je talijanskom svećeniku i teologu don Stefano Gobbiju 1972. godine počela govoriti o otpadništvu, i svim teškim stvarima koje čekaju svetu Crkvu. Međutim, kroz ovog svećenika Ona je započela kontra struju zvanu Svećenički Marijanski pokret, a koje broji stotine tisuća svećenika i laika za koje ne znate, jer se o njima ne govori u medijima, ali oni djeluju na duhovnom polju pripravljajući put Marijinom trijumfu kroz Isusa.

Dok je 28. svibnja 1972. molio za svećenike koji su bili u napasti da iznevjere svoje svećeničko zvanje i koji su bili nepokorni crkvenoj vlasti, Gospa mu je počela govoriti. U početku se plašio, ali ga je poruka “Ne boj se, ja sam ta koja ti govori. Želim preko tebe osnovati jedno djelo koje će biti velika pomoć Crkvi za buduća vremena” ohrabrila ga je. Don Gobbi zamolio je Mariju za znak potvrde, koji je isti mjesec u Nazaretu dobio. Gospa mu se od tada redovito obraćala do 1997. godine, a sve poruke Gospe don Gobbiju sazdane su u takozvanoj ‘Plavoj knjizi’. Marijanski pokret koji je od don Gobbija zatražila Marija u srpnju 2013. priznat je od strane Katoličke Crkve kao inicijativa unutar Crkve.

Majka Božja je preko don Stefana Gobija najavila događaj koji ona naziva Drugi Duhovi, odnosno ponovni silazak Duha Svetog na zemlju koji će prethoditi dolasku njezina Sina.

Riječ je o prekrasnom činu milosrđa prema čovječanstvu.

Ako se osvrnemo oko sebe, vidjet ćemo dvije stvarnosti. Jedne koji glasno govore o raskolu u Katoličkoj Crkvi, kaosu, otpadu i druge koji posljednjih godina uživaju i primaju plodove Duha Svetog u svojim životima gradeći Kristovu crkvu ponovno iznutra temeljenu na slavljenju, milosrđu i oslobođenju.

Novi jezici, ljubav, živa vjera, ozdravljenja, iscjeljenja, slavljenje, zazivanje Duha Svetog, izvanredne milosti i buđenje ljudi – to je ono istinsko što Crkva danas živi, a što se pokušava prikriti, neuspješno.

No, je li ta Obnova u Duhu Svetom koja se širi u ranjenoj Kristov crkvi zacjeljujući rane Isusove, događaj koji je Marija krajem prošlog stoljeća prorokovala, prosudite sami!

Ovdje se citiraju odlomci iz Poruka za taj najavljeni događaj. U zagradi su navedeni brojevi citiranih Poruka.

Marija nas preko don Gobbija poziva da često ponavljamo zaziv:

‘Dođi Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrješnog Srca Marije, Tvoje ljubljene Zaručnice’.

‘Bližite se času da će se ostvariti veliko čudo Drugih Duhova.

Samo Duh Ljubavi može obnoviti čitav svijet.

Samo Duh Ljubavi može stvoriti novo Nebo i novu Zemlju.

Samo Duh Ljubavi može pripremiti srca, duše, Crkvu i cijelo čovječanstvo da primi Isusa, koji će vam se vratiti u Slavi…

Drugi Duhovi, doći će kao rijeka milosti i milosrđa koja će očistiti cijelu Crkvu, učiniti je siromašnom i čistom, poniznom i jakom, bez ljage i bez bora, svu lijepu, sličnu vašoj Nebeskoj Majci. Drugi Duhovi, doći će kao rosa na svijet i preobrazit će pustinju u vrt, u kojem će cijelo čovječanstvo hrliti, kao zaručnica u susret svom Gospodinu u obnovljenom savezu ljubavi s Njim. (428)

‘Nova će vatra sići s neba i pročistit će cijelo čovječanstvo koje je ponovno postalo pogansko. Bit će to mali sudnji dan i svatko će vidjeti sebe u svjetlu Božje Istine.’ (521)

‘Ponovno će se spustiti na Crkvu i na čovječanstvo čudesni ognjeni jezici. Jezici Božanskog ognja, donijet će toplinu i život čovječanstvu koje je već hladno uslijed sebičnosti i mržnje, nasilja i ratova. –

Ognjeni jezici spustit će se da rasvijetle i posvećuju Crkvu, koja proživljava mračni čas Kalvarije, kojoj se udaraju pastiri, ranjava stado, koja je ostavljena i izdana, izložena orkanu zabluda, gubitka vjere i otpadu… U ovom Božanskom svjetlu, vidjet ćete sebe u zrcalu Božje istine i svetosti. Bit će kao mali sud, koji će otvoriti vaša srca da možete primiti veliki dar Božjeg milosrđa.’ (546)

‘Čudesni duhovni ognjeni jezici pročistit će srca i duše ljudi, koji će vidjeti sebe same u Božjem Svjetlu i bit će probodeni oštrim mačem njegove božanske Istine.’ (574)

Trijumf mog Bezgrješnog Srca poklopit će se s velikim čudom drugih Duhova.

Grešnici će se vratiti u milosti i svetosti; zalutali na pravi put; oni koji su daleko vratit će se u Očev dom; bolesni potpunom zdravlju; oholi, nečisti i zli suradnici Sotone bit će zauvijek pobjeđeni i osuđeni.

Tada će moje majčinsko Srce trijumfirati nad cijelim čovječanstvom, koje će se vratiti u zajedništvo ljubavi i života sa svojim nebeskim Ocem. (521)

Prethodni članak“Hvalite Jahvu jer je dobar, jer je dovijeka ljubav njegova!” (Ps. 107)
Sljedeći članakSODOMA I GOMORA? Postoje dokazi da su meteori spržili mjesta u dolini Jordana